Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring

Wet zorg en dwang: wat houdt deze wet in?

Blog

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de opname van mensen met bijvoorbeeld dementie in een woonzorglocatie als zij daar niet mee instemmen.

Wat is het doel van de Wet zorg en dwang?
Het doel van de Wet zorg en dwang is veilige en goede zorg te bieden aan cliënten in onder meer de ouderenzorg die hier niet zelf over kunnen beslissen.

Zorg is vrijwillig, tenzij het niet anders kan  
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals bijvoorbeeld dementie. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig, waar ze bij voorkeur zelf mee instemmen. De Wet zorg en dwang gaat uit van het principe ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat de zorg vrijwillig is, tenzij het niet anders kan. Pas als het niet mogelijk is om een situatie met vrijwillige zorg op te lossen, mag onvrijwillige zorg ingezet worden.

Wat is onvrijwillige zorg?
Als een cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt met de zorg of als een cliënt zich tegen zorg verzet, is er sprake van onvrijwillige zorg. Het kan ook gaan om zorg waarvoor de vertegenwoordig wél heeft ingestemd, maar de cliënt niet.

Mensen die leven met dementie kunnen niet altijd goed inschatten welke zorg ze nodig hebben. Zorgprofessionals helpen bij die keuze en houden daarbij rekening met veiligheid en de kwaliteit van leven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de vrijheid van iemand wordt beperkt. Het inzetten van zorg die iemand niet wil, is altijd een laatste redmiddel.

Hoe gaat KwadrantGroep om met de Wet zorg en dwang?
Persoonsgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat, is het uitgangspunt van de zorg bij KwadrantGroep. Door aandacht te hebben voor wat er bij een cliënt speelt, wordt de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum beperkt. In het beleidsplan ‘Visie op vrijheid en veiligheid’ heeft KwadrantGroep vastgelegd hoe we de wet toepassen.