Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring

“Werkplezier is mensen een iets prettiger leven geven.”

Werken bij

Als specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of basisarts, kun je bij KwadrantGroep zowel intra- als extramuraal het vak uitvoeren in een plezierige werkomgeving. Janice van der Griend en Marijke Kooistra, beiden specialist ouderengeneeskunde, zijn blij met de afwisseling en uitdaging. 

Janice van der Griend is eerstelijns specialist ouderengeneeskunde. “Wanneer een huisarts mijn expertise inroept bij een cliënt met dementie of Parkinson, gaat het meestal om thuissituaties waarbij het niet meer goed gaat. Er is vaak sprake van multi-problematiek met veranderd gedrag en een gebrek aan ziekte-inzicht. Mijn taak is dan om alle puzzelstukjes, met familie, thuiszorg en huisarts, in kaart te brengen. Samen maken we een plan voor nu en nabije toekomst. Soms in één consult. Vaak neem ik de regie blijvend over door mede- behandelaarschap.”

Intramuraal of thuis?
Marijke Kooistra werkt als specialist ouderengeneeskunde in verschillende verpleeghuizen van KwadrantGroep. “Met je oren en ogen kom je, in gesprek met bewoners en familie, ontzettend veel te weten. Doel is ervoor zorgen dat ze zich iets beter voelen en beter gaan functioneren. Of hun beperking beter accepteren. Het is maar net wat haalbaar is.”

“Mensen willen langer thuis wonen”, vult Janice aan. “Dan beoordeel je of dat nog verantwoord en veilig is voor de persoon en zijn omgeving. Ik wil cliënten altijd op de juiste plek hebben. Hierin adviseer ik cliënt, familie, huisarts en indicatiebureau.

Werkplezier
Werkplezier is voor mij mensen een prettiger leven geven. Ondanks dat lichaam en geest niet altijd meer meewerken. Extra uitdaging is dat we met onze onderzoekscommissie nieuw en lopend onderzoek faciliteren”. Marijke voegt toe: “Als specialist ouderengeneeskunde, maar ook als verpleegkundig specialist en basisarts kun je bij KwadrantGroep op werkelijk alle gebieden je hart ophalen.

Verpleegkundig specialist en basisarts
Fijn is dat wij steeds vaker alléén voor de complexe casuïstiek worden ingeschakeld. Verpleegkundig specialisten, basisartsen en physician assistants, nemen dan de rol van regievoerend behandelaar op zich. Deze taakherschikking geven we momenteel structureel en eenduidig vorm binnen KwadrantGroep. Ook basisartsen worden hierbij ingeschakeld. En… voor deze functies hebben we ook nog leuke vacatures open staan!”

Ben je specialist ouderengeneeskunde, basisarts of verpleegkundig specialist en heb je interesse om collega te worden van Marijke, Janice en meer dan zesduizend andere collega’s? Bekijk onze vacatures op: www.kwadrantgroep.nl/vacatures