Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Proeftuin Dementie: Sociale Benadering van Dementie en Lectoraat

24 september 2015

  • Sociale benadering van dementie & eerste resultaten Proeftuin Dementie werpen licht op onontgonnen zorg-gebied

  • Lectoraat Sociale Benadering Dementie voor Anne-Mei The (hoogleraar Zorg en Dementie) en Roelof Jonkers (bestuurder KwadrantGroep) aan Stenden Hogeschool

  • Pleidooi voor ontschotting financiering zorgkosten

  • Lancering beeldvormingscampagne door staatssecretaris VWS Martin van Rijn: een brief aan uzelf

‘Gemiddeld wonen mensen met dementie zes jaar thuis en bijna twee jaar in een verpleeghuis. Moeilijke, ingrijpende jaren, maar ook jaren waarin het leven kwaliteit kan hebben, waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven meedoen in de samenleving’, sprak staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn. Dit deed hij in een videoboodschap waarmee hij de presentatie van de Sociale Benadering Dementie in het Fries Museum vandaag opende.

Want dat is wat uiteindelijk ieder mens wil; erbij horen.

Langjarig onderzoek van Anne-Mei The, praktijkervaringen uit de Proeftuin van de Kwadrant Groep en analyses van de eerste verhalen op de Dementie Verhalenbank hebben nu geresulteerd in een nieuwe, hoopgevende visie op dementie. De eerste interventies vanuit deze Sociale Benadering bewijzen momenteel hun waarde in de Proeftuin Dementie Friesland van de KwadrantGroep. Roelof Jonkers, bestuursvoorzitter van de KwadrantGroep sprak in zijn lezing over interventies voor in de thuissituatie die verergering van dementie afremmen en de levenskwaliteit verhogen. Er is veel meer onderzoek nodig naar de lange periode dat iemand met dementie gewoon thuis woont. Dit levert praktische oplossingen op die waarde toevoegen aan het leven thuis met dementie en die zorgen dat thuis wonen langer mogelijk is. De inzet van een hulphond, dagopvang, oppascentrales en respijtzorg/zorghotel (bijvoorbeeld in samenwerking met Stenden Hogeschool) kunnen de thuissituatie verbeteren. Maar de Sociale Benadering gaat dieper dan alleen praktische interventies, juist in het dagelijks leven met dementie.

De uitgangspunten: zingeving en kwaliteit van leven, het steeds blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de beperkingen van een progressieve ziekte als dementie, waarbij de realiteit je net hervonden evenwicht steeds opnieuw uit balans trekt. En dat alles bekeken vanuit de mantelzorger, degene met dementie en de professionele hulpverleners, op psychologisch, sociaal én medisch vlak.

Driedimensionaal en diepgaander dan bijvoorbeeld alleen respijtzorg. Alleen zo kunnen we met elkaar een dementievriendelijke samenleving scheppen. Broodnodig gezien het groeiend aantal mensen met dementie en de ontwikkelingen naar een participatiemaatschappij.

Lectoraat

Roelof Jonkers en Anne-Mei The kregen tijdens de presentatie een leerstoel ‘Sociale Benadering Dementie’ aangeboden bij Stenden Hogeschool door Klaas-Wybo van der Hoek, voorzitter van het college van bestuur. Hiermee vindt een mooie kruisbestuiving plaats tussen een nieuwe generatie bestuurders en zorgverleners en de huidige praktijkmensen en wetenschappers.

Ontschotting financiering nodig

Financiering hiervan is echter een probleem. Jonkers pleit in zijn betoog voor ontschotting van de bestaande financiering. Kosten worden namelijk eerst gemaakt en de baten ontstaan later. Bovendien hebben de kosten een andere betaaltitel (thuiszorg bijvoorbeeld), terwijl de baten ontstaan in de intramurale financiering.

De totale zorgkosten van Alzheimer bedragen nu bijna EUR 5miljard per jaar. Voor 95% gemaakt in de ouderenzorg, met name de intramurale ouderenzorg. Een oudere met een indicatie voor dementie kost de samenleving tussen de EUR 30.000 en EUR 60.000 per jaar. Het intramuraal verzorgen en begeleiden van deze groeiende groep mensen is vanuit maatschappelijk perspectief geen duurzame oplossing.

Lancering Beeldvormingscampagne

Hoe ziet uw leven eruit als u een van die 260.000 Nederlanders bent die dementie heeft? En hoe zou uw partner, uw kind, uw buurman daar mee omgaan?

Deze vragen stelde Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zichzelf, via een videoboodschap, bij de presentatie van de Sociale benadering van Dementie in het Fries Museum. Hij schreef zichzelf een brief voor later, als hij zelf misschien dementie heeft. Dé manier om zich in te leven in iemand met dementie en zijn naasten. En de aftrap van een bewustwordingscampagne rond dementie.
Vanuit haar Sociale Benadering Dementie roept hoogleraar Zorg en Dementie Anne-Mei The iedereen in Nederland op om zo’n brief aan zichzelf te schrijven. Om bewustwording rond dementie te kweken, om een publieke discussie op gang te brengen over de werkelijke behoeften van 260.000 Nederlanders én hun naasten. Vragen en behoeften die verborgen zijn achter de voordeur. De Sociale Benadering zoekt juist die antwoorden en oplossingen

Meer informatie Sociale Benadering Dementie
Kijk ook op: www.kwadrantgroep.nl, www.proeftuindementiefriesland.nl

« Terug naar overzicht