Uitbreiding herstelzorg in Berchhiem

03 januari 2022

In woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum wordt op 4 januari 2022 afdeling Jister geopend. Dit is een afdeling voor herstelzorg, respijtzorg en logeermogelijkheid. In eerste instantie voor 9 cliënten, omdat een deel van afdeling Jister momenteel in gebruik is voor cliënten met lichte Covid-19 klachten. Met deze extra bedden voor herstelzorg kan KwadrantGroep meer tijdelijke cliënten opnemen in Berchhiem.

In Berchhiem is ook de afdeling Oleander gevestigd, voor geriatrische revalidatie (GRZ).

Toenemend aantal acute zorgvragen
Jaarlijks belanden ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis. Vaak omdat ze plotseling zorg nodig hebben en niet thuis kunnen blijven. Bijvoorbeeld bij geheugenproblemen, bij fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak of bij een groot valrisico.

Het toenemend aantal acute zorgvragen vraagt om een plek waar mensen kunnen stabiliseren en herstellen als thuis wonen tijdelijk niet gaat. De extra bedden voor herstelzorg in Berchhiem zorgen voor een snellere doorstroom van cliënten die tijdelijk opgenomen moeten worden. Daardoor neemt de druk op de zorgketen n af omdat er minder onnodige ziekenhuisopnames zijn of omdat cliënten eerder het ziekenhuis kunnen verlaten en doorstromen naar herstelzorg.   

Juiste zorg op de juiste plek
Aanmeldingen voor herstelzorg komen binnen bij het provinciale ELV-loket (www.herstelzorg.nl).
Een cliënt kan ook tijdelijk worden opgenomen zonder dat de diagnose al volledig is gesteld of zonder dat het vervolgtraject volledig bekend is. Het doel is om cliënten maximaal tien dagen te observeren en vervolgens te diagnosticeren. Binnen tien dagen moet duidelijk worden wat een juist vervolg is voor de cliënt. Hiermee dragen we bij aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. ELV wordt gefinancierd uit de ZVW, de zorgverzekeringswet. 

Voorlopig plek voor negen cliënten
Jister start met negen bedden met cliënten maar kan uitbreiden naar 18 bedden. Deze extra bedden worden in gebruik genomen zodra de Covid-unit in Berchhiem gesloten kan worden.

Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring