Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Nieuw concept voor ouderenzorg op Vlieland

14 juni 2016

De gemeente Vlieland en de KwadrantGroep hebben gezamenlijk een nieuw concept ontwikkeld voor de ouderenzorg op het eiland. Het plan behelst vervanging van het huidige woonzorgcentrum De Uiterton door een ‘zorgbuurt’.

Vorig jaar zomer besloot de gemeente, eigenaar van De Uiterton, dat het verouderde gebouw wordt afgebroken. Samen met de KwadrantGroep, verantwoordelijk voor de zorg in het woonzorgcentrum en de thuiszorg op het eiland, is vervolgens een nieuwe toekomstvisie voor de ouderenzorg op het eiland ontwikkeld. Voorop staat dat wonen, welzijn en zorg in verbinding zullen staan met het dagelijkse eilandleven.

Onderdeel van het dorp
Burgemeester en wethouders van Vlieland hebben het voornemen om samen met de KwadrantGroep een zorgbuurt te ontwikkelen op de plek van de huidige Uiterton. Deze buurt moet integraal onderdeel zijn van het dorp. Het plan omvat de bouw van ongeveer 28 woningen die met name geschikt zijn voor ouderen, en ongeveer acht plekken voor kleinschalig wonen, bestemd voor mensen die intensievere zorg nodig hebben. De buurt voorziet verder in een steunpunt van waaruit thuiszorg, wijkverpleging en welzijn voor het hele eiland worden geleverd. Tot slot zijn er mogelijkheden voor enkele commercieel te verhuren ruimtes en gemeentelijke voorzieningen.

Draagvlak
In februari heeft de gemeente Vlieland het ontwikkelde concept gepresenteerd en besproken in een klankbordbijeenkomst met verschillende bewoners en instanties op het eiland. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg. Het visiedocument over de toekomst van de ouderenzorg op het eiland wordt is 27 juni behandeld in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben de intentie nad de positieve bespreking in de raad met de KwadrantGroep een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

Exploitatie
De plannen worden dan gezamenlijk verder uitgewerkt. Vast staat dat er inspanningen van meerdere partijen nodig zijn om te komen tot zowel een sluitende vastgoedexploitatie als een gezonde zorgexploitatie. Hiertoe worden de komende tijd gesprekken aangegaan met onder meer de rijksoverheid, het Zorgkantoor, de provincie Fryslân en het Waddenfonds.

 

« Terug naar overzicht