Missie

De KwadrantGroep levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van de gemeenschap te zijn én inwoners met elkaar te verbinden. Wij zijn er voor alle inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben, in iedere fase van het leven. Daarvoor leveren wij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Hierbij trekken we samen op met onder meer mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook met andere organisaties en professionals. Wij geloven sterk in de kracht van ieder mens, in wederkerigheid, waarbij iedereen in de samenleving van waarde is.

Visie

Wij kiezen er voor om al onze cliënten, specifiek de steeds groter wordende groep mensen met dementie, tegemoet te treden vanuit de Sociale Benadering (van Dementie). Het kenmerkende van deze visie is dat aandacht voor psychologische en sociale problematiek minstens zo belangrijk is als aandacht vanuit zorginhoudelijk of medisch perspectief. Daarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke omstandigheden, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. De Sociale Benadering (van Dementie) is dan ook gestoeld op drie domeinen, te weten het psychologische domein, het sociale domein en het medisch domein.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: verbinden, waardevol, kracht en samen.