Coronavirus

Vanwege het overheidsbesluit hebben wij onze locaties moeten sluiten voor alle bezoekers. Deze maatregel is genomen om de kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ook nemen we maatregelen in de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Hier vindt u alle informatie over onze maatregelen.

 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Manager Financiën

Wij zijn op zoek naar Manager Financiën voor 36 uur per week.

De KwadrantGroep zoekt een Manager Financiën voor 36 uur

Over de functie
Binnen de KwadrantGroep zijn in twee jaar tijd forse veranderingen doorgevoerd. Naast verticale sturing vindt horizontale sturing op het niveau van vier klantdomeinen plaats. Vanuit deze klantdomeinen wordt het strategisch en tactisch beleid voorbereid. De KwadrantGroep werkt aan een meer integrale ondersteuning van de zorgteams. Dit heeft ook gevolgen voor de werkwijze en inrichting van de financiële functie.

De Manager Financiën draagt zorg voor een soepel lopend proces van begroten, rapporteren en verantwoorden met als doel een grotere voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten en daarmee een betere bedrijfsvoering. Dit vraagt om sturing op de planning en control cyclus. Het beschikbaar stellen van stuurinformatie middels dashboards is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Je ontzorgt en adviseert de Raad van Bestuur en het management adequaat.

Je opdracht

  1. Het ontwikkelen van het (meerjaren) financiële beleid en de uitvoering daarvan binnen de KwadrantGroep. Met als belangrijke aandachtsvelden: op orde houden van de financiële ratio’s, (vastgoed)financiering, management informatie, stroomlijnen financiële processen.
  2. Het continue verbeteren van de financiële functie en de daarbij behorende processen en systemen, als onderdeel van de integrale bedrijfsvoering.
  3. Ervoor zorgdragen dat het bestuur en het management optimaal kan sturen en zich kan verantwoorden over het gevoerde (financieel) beleid
  4. Het organiseren en kwalitatief goed laten verlopen van het begrotings- en rapportageproces, waaronder het opstellen van de jaarrekening.
  5. Het onderhouden van externe contacten met o.a. banken, accountant, belastingdienst en financiële adviseurs.

Wat wij vragen van jou
- Je bent in staat om op jouw vakgebied strategisch en tactisch niveau invulling te geven aan de missie en visie van de KwadrantGroep.
- Je geeft actief vorm aan goede processen en een plezierig werkklimaat en hebt oog voor de interne afnemers en de medewerkers
- Je doet dit samen met het team finance, die je structuur en richting biedt

Jouw profiel
- Afgeronde relevante WO opleiding
- Meerjarige leidinggevende ervaring in een complexe setting op strategisch en tactisch niveau
- Kennis van de organisatie, financiering en processen van zorgorganisaties
- Aantoonbare adviesvaardigheden op strategisch niveau
- Ervaring met veranderprocessen
- Legt verbinding en kijkt over de grenzen van het eigen vak heen.
- Is duidelijk én motiverend naar medewerkers, spreekt aan en is aanspreekbaar
- Creatief; vindt nieuwe oplossingen voor (oude) problemen


Over ons
De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van ons denken en doen.
Wij bieden een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor ons de kracht van verbinding. De KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket PluZ. Wij zijn er voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door een totaalpakket aan zorg te bieden; ondersteuning thuis, zorg thuis, wonen met zorg en tijdelijk bij ons. Onze medewerkers zijn het kloppend hart van onze organisatie. Wij investeren in hun groei en ontwikkeling zodat zij met veel plezier de beste zorg kunnen bieden.

Plaats in de organisatie
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en geeft direct leiding aan business- en financial controllers. Daarnaast geeft je leiding aan twee teamleiders die de afdelingen Financiële Administratie, Zorgadministratie en het Klantadviescentrum aansturen.
Je werkt samen met de Manager Risico & Compliance, die AO/IC onder zijn verantwoordelijkheid heeft.
Je maakt deel uit van het managementoverleg KwadrantGroep. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het KwadrantGroep-brede organisatiebeleid..

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende, resultaatverantwoordelijke functie, in een omgeving die ertoe doet en waarin je echt verschil kunt maken, voor medewerkers en cliënten.
De functie is ingedeeld in FWG 75. De cao VVT is van toepassing. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een contract voor onbepaalde tijd.
We bieden daarnaast uitstekende opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Zo kun je een vergoeding krijgen voor fitness, fiets, laptop/tablet of weekendje weg, kun je deelnemen aan fiscale uitruil reiskosten woon werk én kun je korting ontvangen op verzekeringen of op je telefoonabonnement.

Interesse
Spreekt dit je aan? Solliciteer dan vóór 3 april 2020 online op deze vacature via de sollicitatiebutton. Vergeet niet jouw motivatiebrief met je CV mee te sturen!

Wil je eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur op telefoonnummer 088-5120069.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang. Medewerkers van de KwadrantGroep worden beschouwd als interne kandidaat. We verzoeken je in je brief duidelijk te vermelden dat je werkzaam bent bij één van de organisaties van de KwadrantGroep.

Nu solliciteren