Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Maatregelen en richtlijnen

20 maart

Alle locaties KwadrantGroep gesloten voor bezoek 

Uit voorzorg en om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zijn alle locaties van KwadrantGroep vanaf gisteravond gesloten voor bezoek. KwadrantGroep volgt hiermee de maatregel die het Kabinet donderdagavond bekend heeft gemaakt. Het is een ingrijpende maatregel die KwadrantGroep aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we hier niet aan in deze bijzondere situatie.

Het besluit betekent dat alle locaties van Elkander, De Friese Wouden en Palet volledig zijn gesloten voor bezoek, alleen zorgprofessionals mogen nog naar binnen. Bewoners blijven op hun eigen afdeling of in hun appartement. Op deze manier doen we er alles aan om te voorkomen dat bewoners en zorgprofessionals besmet raken met het coronavirus.

Deze maatregelen gelden voor alle woonzorglocaties van KwadrantGroep

De locaties zijn gesloten voor alle bezoekers, alleen zorgprofessionals mogen naar binnen.
Een uitzondering hierop is bezoek aan bewoners die terminaal zijn. Bezoek kan in overleg geregeld worden.
De bewoners mogen de locatie niet verlaten.
De inzet van vrijwilligers voor niet noodzakelijke activiteiten stopt.
Bewoners kunnen geen gebruik maken van de dienstverlening van de kapper en de pedicure. 
Als een bewoner klachten vertoont neemt de verpleegkundige contact op met de arts. De arts beslist welke maatregelen er nodig zijn.
Voor leveranciers is één ingang open. Op de locatie wordt aangegeven welke.
Deze maatregelen zijn ingrijpend, voor zowel onze kwetsbare bewoners, hun familie en onze zorgprofessionals. Wij werken er hard aan om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen. Omdat er geen gezamenlijke activiteiten zijn, is er extra aandacht voor het welbevinden van bewoners. We streven ernaar bewoners dagelijks op meerdere momenten persoonlijke aandacht te geven. Contact houden met de buitenwereld kan per telefoon of andere communicatiemiddelen. Bewoners worden hierbij geholpen als dat nodig is.

Er ontstaan overal in de provincie leuke en inspirerende initiatieven voor cliënten in de zorg en bewoners van woonzorgcentra. Daar werken we natuurlijk graag aan mee. Ook vanuit onze woonzorglocaties zoeken we verbinding met de buitenwereld en steunen we initiatieven.

20 maart

Berchhiem blijft gesloten voor alle bezoek

Eerder deze week is woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum gesloten voor alle bezoek en zijn uit voorzorg afdelingen dichtgegaan. Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland gesloten moeten worden voor bezoek. Deze maatregel geldt ook voor Berchhiem, deze locatie blijft dus voorlopig gesloten voor bezoek.

De bewoner uit Berchhiem die deze week getest is op het coronavirus is niet besmet. Dit heeft GGD Fryslân bevestigd. Omdat de bewoner niet besmet is gaat de afdeling Geriatrische Revalidatie in Berchhiem weer open voor andere bewoners. Er is immers geen risico op besmetting.

19 maart 2020

Sluiting verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland

Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland gesloten moeten worden. Dit om kwetsbare ouderen en zorgprofessionals zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. KwadrantGroep volgt deze maatregel op.

Per direct sluiten we alle locaties voor bezoek. Bezoek dat nu nog binnen is wordt vriendelijk gevraagd om te vertrekken. Nieuw bezoek wordt niet meer binnengelaten. Er geldt een uitzondering voor bezoek aan bewoners in een terminale fase.

 

18 maart 2020

Berchhiem in Burgum gesloten voor alle bezoek

In woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum wordt momenteel één bewoner getest op het coronavirus. Uit voorzorg en om het risico op besmetting met het coronavirus in Berchhiem zoveel mogelijk te voorkomen is besloten Berchhiem preventief voor alle bezoek te sluiten.


Daarom gelden in Berchhiem de volgende maatregelen: 
-    Berchhiem en Oranjestins zijn gesloten voor alle bezoek.
-    Een uitzondering hierop is bezoek aan bewoners die terminaal zijn. Is uw naaste terminaal? Dan kunt u hierover afspraken maken met de zorg.
-    Bewoners blijven op hun eigen afdeling.
-    Het restaurant Grand Café is gesloten.
o    Bewoners eten en drinken op de eigen kamer. 
o    Een uitzondering hierop zijn de groepswoningen en bewoners die hulp of toezicht nodig hebben bij het eten. Deze bewoners eten in de huiskamer.
-    Alle activiteiten, bijeenkomsten en ook de dagbesteding zijn afgelast. 
-    Er worden tijdelijk geen vrijwilligers ingezet.
-    Bewoners kunnen geen gebruik maken van de dienstverlening van de kapper en de pedicure. Ook de winkel en de Pakketterie zijn gesloten. 
-    Als een bewoner klachten vertoont neemt de verpleegkundige contact op met de arts. De arts beslist welke maatregelen er nodig zijn. 


17 maart 2020

KwadrantGroep beperkt bezoek op woonzorgcentra en thuiszorgkantoren en neemt aanvullende maatregelen thuiszorg.

KwadrantGroep wil er alles aan doen om haar kwetsbare groep cliënten te beschermen. De gezondheid van onze bewoners en medewerkers gaat boven alles. Daarom treffen we op de locaties van Elkander, De Friese Wouden en Palet een aantal maatregelen. Daarnaast zijn er ook aanvullende maatregelen voor thuiszorgkantoren en de thuiszorg.

Voor de woonzorgcentra

•    De locaties zijn alleen geopend voor beperkt bezoek aan bewoners.
•    Per cliënt is één bezoeker tegelijk toegestaan. Kom dus niet met meerdere bezoekers. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze zorgprofessionals gaan er alles aan doen om de dagen voor de bewoners zo fijn mogelijk te laten verlopen en bewoners de aandacht te geven die nodig is.
•    Alle vormen van dagbesteding zijn geannuleerd. Dit geldt voor zowel cliënten die zelfstandig wonen als voor bewoners van locaties.
•    Er wordt niet meer in grote groepen tegelijk in de restaurants gegeten. Bewoners gaan apart van elkaar en in kleine groepjes in het restaurant eten, of ze krijgen de maaltijd in hun eigen appartement geserveerd. Voor externe cliënten gaan de restaurants dicht. Bewoners van aanleunwoningen die gebruik maken van een restaurant, krijgen maaltijden thuis bezorgd.
•    Vrijwilligers die tot de risicogroep behoren (volgens RIVM richtlijn 70plussers met een kwetsbare gezondheid) worden gevraagd voorlopig niet naar locaties te komen.
Vrijwilligers die niet tot de risicogroep behoren hebben we hard nodig! We roepen hen vooral op om wel te komen. Het kan zijn dat deze vrijwilligers ingezet worden op andere momenten en bij andere werkzaamheden en ter ondersteuning van de zorgprofessionals.
Het coronavirus vraagt veel van onze zorgprofessionals, onze bewoners en cliënten én van de naasten van onze cliënten. We weten dat zij zich zorgen maken om hun dierbaren. Wij doen er alles aan om deze periode voor onze kwetsbare bewoners en cliënten zo goed en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Voor bezoekers geldt altijd: kom niet naar een locatie wanneer u de volgende klachten heeft 

•    Neusverkoudheid
•    Hoesten
•    Keelpijn
•    Koorts


Voor thuiszorgkantoren

In verband met het coronavirus vragen wij voor uw en onze gezondheid alleen naar binnen te gaan als dit echt nodig is. Neem bij voorkeur telefonisch contact op. 

Voor bezoekers geldt altijd: kom niet naar een locatie wanneer u de volgende klachten heeft 

•    Neusverkoudheid
•    Hoesten
•    Keelpijn
•    Koorts

Maatregelen ten aanzien van onze thuiszorg

-    Zorg gaat door zoals u gewend bent
-    Tijdstippen van zorgmomenten kunnen in overleg wijzigen
-    Neem bij klachten direct contact op met uw wijkteam
-    Zorgprofessionals met koorts en klachten blijven thuis

De overheid geeft adviezen aan kwetsbare mensen 

-    Beperk het ontvangen van bezoek
-    Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer
-    Blijf bij klachten thuis