Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Lancering eerste Proeftuin Dementie & Opening Verhalenbank

15 januari 2015

Professor Anne-Mei The (UvA) en bestuursvoorzitter Roelof Jonkers van de KwadrantGroep starten op 15 januari aanstaande in Drachten met de eerste Proeftuin Dementie. De Heer J.A. Jorritsma commissaris van de Koning van de provincie Fryslân zal de openingshandeling om 15.00 verrichten.

Een betere leefwereld voor mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen. Dat is het doel van de proeftuin. In de proeftuin brengen we wetenschappelijke kennis en de praktijkervaring van alledag samen. De kennis van de onderzoeksgroep Long-term Care and Dementia van de Universiteit van Amsterdam getoetst aan de ervaringen uit de praktijk van de KwadrantGroep – en andersom.

Primeur
De komende jaren zullen er verspreid over Nederland een aantal Proeftuinen Dementie worden opgericht. Friesland heeft met de lancering van de eerste Proeftuin Dementie de landelijke primeur.

Start Verhalenbank
Luisteren, observeren, delen. Om antwoord te vinden op de vraag hoe we in een nieuwe maatschappelijke realiteit de zorg beter kunnen organiseren, begint de Proeftuin Dementie met het luisteren naar en observeren van mensen met dementie, hun verzorgers en de wereld waarin ze leven. Deze verhalen deelt de Proeftuin in de Verhalenbank Dementie.

De stem van de cliënt komt tot uiting in deze unieke verhalen. Door patronen te herkennen in de verhalen bieden ze de mogelijkheid nieuwe inzichten en daarmee oplossingsrichtingen te genereren voor vraagstukken rondom de verschillende levensfasen van mensen met dementie. Ze bieden tevens een opening om contact te maken en bekendheid te geven aan praktische suggesties voor het leven met dementie. Dit landelijke platform, www.dementieverhalenbank.nl, is daarmee een innovatief concept om de dialoog tussen theoretische kennis en de dagelijkse zorgpraktijk vorm te geven. De verhalenbank start eind januari 2015.

Opening expositie ”In de beperking toont zich de meester”
Een richtinggevende visie van de Proeftuin Dementie is dat de kunst van het ouder worden met dementie mede draait om een andere kijk op beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Mensen vinden veelal geen kwaliteit van leven door zicht te richten op hun problemen, maar door te zoeken naar hun mogelijkheden.

Gerard Smit laat zien hoe dat kan. Na een leven als wetenschapper kreeg hij te maken met dementie. In zijn nieuwe mentale realiteit ontdekte hij ook een nieuwe zingeving: schilderen. We zijn trots dat hij zijn expositie getiteld ‘in de beperking toont zich de meester’ op 15 januari bij de KwadrantGroep wil openen. U krijgt vanaf 16.00 uur de gelegenheid de schilderijen te bezichtigen.

« Terug naar overzicht