Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

KwadrantGroep sluit 2017 af met negatief resultaat

23 juli 2018

De KwadrantGroep heeft haar jaarrekening over 2017 gedeponeerd. De zorgorganisatie schrijft over het afgelopen jaar een negatief resultaat van € 13,3 miljoen op een omzet van € 204,6 miljoen.

Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige voorziening voor reorganisatie ter grootte van € 8,6 miljoen. Daarnaast is er een voorziening getroffen van € 1,4 miljoen voor zorg die geleverd is, maar nog verantwoord moet worden. Ook is meer uitgegeven aan personele kosten voor overhead en externe inhuur. Het genormaliseerde resultaat bedraagt € 1,1 miljoen negatief.

Eerste resultaten 2018 positief
De Raad van Bestuur voert een reorganisatie door om indirecte kosten terug te dringen en werkt aan het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur: ‘we wisten dat we in 2017 rode cijfers zouden schrijven als gevolg van de reorganisatie. Er wordt binnen de KwadrantGroep keihard gewerkt aan het beheersen van de kosten en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. De eerste vijf maanden van 2018 schrijven we met de groene pen.’

Meer tijd
De KwadrantGroep biedt zorg vanuit de WLZ, ZVW en WMO. De organisatie heeft daardoor te maken met veel verschillende financiers en met een diversiteit aan verantwoordingseisen. De KwadrantGroep is als post-fusieorganisatie nog hard aan de slag met het harmoniseren van haar werkprocessen. De accountantscontrole op de jaarrekening 2017 nam daardoor meer tijd in beslag dan vooraf gepland.

Onzekerheden in de verantwoording
De accountant heeft vanwege onzekerheden een controleverklaring met beperking afgegeven en benoemt een aanvullende bruto-onzekerheid van € 8,4 miljoen. Nuijens: ‘Er bestaat geen twijfel over de vraag óf wij de gedeclareerde zorg verleend hebben, maar we zijn niet altijd in staat gebleken om dat aan te tonen op een manier die een zorgverzekeraar of gemeente eist.’ Te denken valt aan het verantwoorden van extra ongeplande zorg in de wijkverpleging, aan een verklaring van een huisarts die nodig is om palliatief terminale zorg gefinancierd te krijgen of aan het ontbreken van een handtekening op een zorgovereenkomst. De KwadrantGroep heeft een voorziening getroffen voor onzekerheid in de omzetverantwoording van € 1,4 miljoen.

Elektronisch cliëntendossier
De KwadrantGroep werkt aan een reeks van maatregelen om aan de verantwoordingseisen van de zorgfinanciers te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het verder doorvoeren van het elektronisch cliëntendossier binnen de organisatie.

« Terug naar overzicht