Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

KwadrantGroep Behandelteam past werkwijze aan

18 maart 2020

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus past KwadrantGroep Behandelteam haar werkwijze aan. Het uitgangspunt hierbij is dat we proberen fysieke afspraken zoveel mogelijk te vermijden en waar dat mogelijk is worden afspraken telefonisch gedaan.

Behandelafspraken zoveel mogelijk telefonisch 
KwadrantGroep Behandelteam handelt afspraken zoveel mogelijk telefonisch af. Dit geldt voor cliënten die zelfstandig thuis wonen en voor cliënten die in een verzorgingshuis wonen. Het gaat om afspraken met paramedici. Onder paramedici vallen onder meer

  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Diëtisten
  • Logopedisten

Bij consultaanvragen wordt door de specialist ouderengeneeskunde per aanvraag en op basis van urgentie bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Andere behandelaar 
Het kan zijn dat cliënten tijdelijk te maken krijgen met een andere behandelaar dan ze gewend zijn. 

Specialisten ouderengeeskunde beschikbaar voor spoedoverleg met huisartsen 
Huisartsen zijn hoofdbehandelaar van bewoners van verzorgingshuizen, onze specialisten ouderengeneeskunde zijn mede verantwoordelijk voor de zorg. Als het om een spoedvraag of - situatie gaat dan zijn de specialisten ouderengeneeskunde momenteel dag en nacht beschikbaar voor een consult. Via telefoonnummer 088 - 51 27 148 worden huisartsen doorgeschakeld naar de vaste contactpersoon of de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. 

Heeft u vragen of zoekt u contact?
KwadrantGroep Behandelteam is bereikbaar via telefoonnummer: 088 512 7149  of per email via behandelteam@kwadrantgroep.nl

« Terug naar overzicht