Coronavirus

Vanwege het overheidsbesluit hebben wij onze locaties moeten sluiten voor alle bezoekers. Deze maatregel is genomen om de kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ook nemen we maatregelen in de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Hier vindt u alle informatie over onze maatregelen.

 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Intensieve terminale zorg

Onze intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. Wanneer het weer beter gaat, kan de ambulante nachtzorg de zorgverlening overnemen.

De intensieve terminale zorg wordt verleend door gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG van de KwadrantGroep. Deze ervaren krachten zijn deskundig en professioneel en beschikken bovendien over een sterk inlevingsvermogen. Wij luisteren naar uw wensen en geven deskundige zorg. 

Door kleinschalig te werken, zien de cliënten zo veel mogelijk steeds dezelfde gezichten. Ook wordt met de betrokken familieleden en/of mantelzorger overlegd in hoeverre zij ’s nachts bij de cliënt kunnen waken. Dit noemen we familienachten. De medewerkers van de intensieve terminale zorg kunnen familieleden en/of mantelzorgers van de cliënt ondersteunen en ontlasten.

Voor meer informatie over intensieve terminale zorg neemt u contact op met uw wijkverpleegkundige of met het Klant Advies Centrum via 088 512 70 00.