Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

In gesprek over toekomst MFC’s Leeuwarden

24 mei 2019

Palet, onderdeel van KwadrantGroep, participeert in en/of beheert verspreid over de stad Leeuwarden vier wijk- en buurtcentra, veelal bestaande uit een activiteitenruimtes in combinatie met een thuiszorgkantoor en dagbesteding. Het gaat om de centra:

•    MFC Camminghastins in de wijk Camminghaburen
•    MFC Ludingawaard in de wijk Bilgaard
•    MFC Tramkwartier in de wijk Transvaalwijk
•    MFC Eeltjeshiem in de wijk Westeinde

Veranderende financiering
De zorgfinanciering is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een van de gevolgen hiervan is dat zorgorganisaties als de onze geen geld meer krijgen voor wijk- en buurtgerichte activiteiten. Daarom past KwadrantGroep haar beleid aan en focust zich op haar kerntaak: het geven van ondersteuning, verzorging, verpleging en behandeling aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis. Het beheren van wijk- en buurcentra past niet bij deze kerntaak. 

In gesprek
Uiteraard vindt KwadrantGroep het belangrijk dat ontmoeting en verbinding in dorpen en wijken gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met het oog op participatie en het voorkomen van eenzaamheid. De wijk- en buurtgerichte activiteiten sluiten goed aan bij de door de gemeente Leeuwarden voorstaande herordening in het sociaal domein. Hierin moeten laagdrempelige huiskamers in buurten en wijken een plaats krijgen, zonder primaire betrokkenheid vanuit de eerste of tweede lijn. De KwadrantGroep is hierover in gesprek met de gemeente Leeuwarden. 

Daarnaast is KwadrantGroep zorgvuldig in gesprek met de samenwerkingspartners rond de MFC’s om te zoeken naar andere vormen van organiseren en financieren. Het uitgangspunt is daarbij de samenwerkingsafspraken die de KwadrantGroep heeft gemaakt met verschillende organisaties. Per MFC kan dit tot andere afspraken of oplossingen leiden.

« Terug naar overzicht