Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Friesland College, Caleidoscoop en De Friese Wouden starten eerste extramurale praktijkroute

1 juni 2017

De snel veranderende samenleving vraagt om een sterkere verbinding tussen de praktijk en het beroepsonderwijs. Om deze reden heeft het Friesland College de afgelopen jaren al meerdere praktijkroutes opgezet. In september 2017 starten het Friesland College, Caleidoscoop en De Friese Wouden in Heerenveen de eerste praktijkroute in de thuiszorg.

Thuiszorg
Minke van der Veen is manager bij De Friese Wouden: ‘We zien dat mensen langer thuis blijven wonen en dat de zorg steeds complexer wordt. De veranderingen in de zorg hebben gevolgen voor de invulling van het werk van (toekomstige) zorgprofessionals. Samen met het Friesland College en Caleidoscoop kunnen we de huidige en toekomstige zorgprofessional opleiden passend bij de veranderende omgeving. Het wijkgericht werken en de sociale benadering zijn hierin belangrijke uitgangspunten. ’

Praktijkroute
De basis van de praktijkroute is dat studenten gemotiveerder en effectiever leren als ze dit doen vanuit hun eigen ervaring in de praktijk. Zo ontdekken zij meteen wat wel en niet lukt en is de stap naar de theorie en de vaardigheidstraining vanzelfsprekender. Omdat er in bedrijven veel verandert, is kennis beter up-to-date aan te bieden als de school dichterbij, en zelfs in de praktijk werkt. En dat gebeurt met de praktijkroute.

Eigen regie
‘Het grootste verschil met een BPV-stage is dat een student zijn eigen leerproces creëert door de ervaring die hij opdoet, vertelt Rudolf Winius. Rudolf Winius is directeur School voor Zorg, Service &Welzijn bij het Friesland College. ‘De student bepaalt zelf de planning en de leervragen en maakt hierover afspraken met de werkbegeleider en het team waarin hij werkt. Hiervoor is geen vast stramien. Hij moet zelf in actie komen en op onderzoek uitgaan.’

Andere impuls
Anneke Kiewiet is regiomanager bij De Friese Wouden: ‘De praktijkroute geeft een andere impuls aan leren. Het is een hele andere manier dan de klassikale situatie. Ik verwacht proactieve studenten met een kritische blik dat gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld door bestaande protocollen ter discussie te stellen en feedback te geven. We zoeken studenten die initiatiefrijk en flexibel zijn en die goed passen bij de visie van De Friese Wouden waarin de sociale benadering en zelforganisatie centraal staan.’

Vrijwilligers
Caleidoscoop werkt veel samen met vrijwilligers. Imkje de Goede is manager bij Caleidoscoop en vertelt: ‘Studenten moeten in de toekomst veel samenwerken met vrijwilligers. Het is een enorme meerwaarde dat studenten daar tijdens de praktijkroute al kennis mee kunnen maken.

« Terug naar overzicht