Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Friese zorgaanbieders maken beschikbaarheid revalidatiezorg zichtbaar

14 november 2018

Op de website www.herstelzorg.frl zijn vanaf 14 november 2018 de beschikbare revalidatieplekken en de specialistische zorg rondom gedragsproblematiek bij ouderen zichtbaar. Op de website waren vanaf maart 2018 al de herstelplaatsen voor ouderen in Friesland inzichtelijk. Met deze toevoeging worden onnodig lange ziekenhuisopnames voor ouderen beperkt en snelle doorstroming bevorderd.

Met de website bieden de Friese zorgaanbieders verwijzers de mogelijkheid om in één oogopslag te zien waar plaatsen beschikbaar zijn voor dergelijke zorg. Het afgelopen half jaar is door verwijzers al veelvuldig gebruik gemaakt van de website, die het startpunt markeerde van de samenwerking tussen de Friese zorgaanbieders.

Meer samenwerking
De samenwerking tussen de zorgaanbieders op het gebied van herstelzorg wordt verder geïntensiveerd. Meer aanbieders sluiten aan en de zorgorganisaties willen met elkaar verder ontwikkelen naar een uniforme werkwijze en triage. Nu hanteert elke zorgorganisatie zijn eigen manier van werken, wat voor huisartsen en ziekenhuizen verwarrend kan werken.

In de regionale samenwerking willen de betrokken zorgaanbieders toewerken naar een platform voor alle vormen van herstelzorg. Door de vele mogelijkheden van herstelzorg is het voor huisartsen en ziekenhuizen complex. Daardoor worden ouderen regelmatig verkeerd geplaatst. Deze ‘verkeerde-bed-problematiek’, in zowel het ziekenhuis als bij eerstelijns verblijf in de verpleeghuizen, betekent dat een oudere teveel verplaatst kan worden, wat belastend werkt.

Achtergrond
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hun zorgvraag wordt steeds complexer. Deze kwetsbare ouderen doen vaker beroep op de huisartsen, en komen vaker terecht op de spoedeisende hulp. Lang niet altijd is medisch specialistische hulp noodzakelijk. Ouderen worden dan onnodig opgenomen in een ziekenhuis omdat terugkeer naar huis niet mogelijk is.

Initiatiefnemers betrokken zorgaanbieders zijn: Interzorggroep, Leppehiem, Liante, ECR Kening State, Meriant, Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, KwadrantGroep, Noorderbreedte, Patyna, Zorgcentrum het Bildt en ZuidOostZorg. De Friese huisartsenvereniging ondersteunt dit initiatief.

« Terug naar overzicht