Financial controller

Kom jij KwadrantGroep versterken?

Financial controller M/V  (1,0 fte: 32-36 uur per week)

De afdeling
Voor de afdeling financiën zoeken wij een Financial controller. De afdeling financiën wordt aangestuurd door de Manager financiën en valt onder de Financieel directeur. De Financial controller die werkt voor de afdeling financiën heeft een sterke affiniteit met het vakgebied financiële administratieve processen en data analyse. Door de complexer wordende zorgmarkt moet er steeds meer aandacht aan verslaglegging en rapportage worden besteed en derhalve aan de analyse van de primaire bedrijfsprocessen.

Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van de Manager financiën.

Kern en doel van de functie

 • Registreren, beheren en analyseren van financiële gegevens om een optimale financiële bedrijfsvoering binnen de KG te helpen realiseren.
 • Zorgdragen voor een adequate analyse van financiële data ten behoeve van het sturen op resultaten binnen de divisies en daarmee ondersteunend aan een adequate financiële rapportage voor geheel KG.
 • Verantwoordelijk voor opstellen van de financiële verantwoordingen. Borgen dat alle disciplines en stakeholders zijn geïnformeerd.
 • Zorgen voor een zorgvuldige en soepele afwikkeling van het jaarrekeningproces door alle activiteiten en betrokkenen te coördineren.
 • Zorgen dat alle disciplines de voor hen relevante acties voortvloeiende uit het PDCA-proces correct en tijdig hebben afgerond.

De functie
De Financial controller is een inhoudelijk ervaren financieel specialist en data analist.

Taken in hoofdlijnen

 • Analyse van financiële processen en gegevens om te komen tot management informatie;
 • Opstellen jaarrekeningen en overige (financiële)verantwoordingen;
 • Dienen als klankbord voor vragen van medewerkers financiële administratie, control, leerlingen administratie;
 • Bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het jaarrekeningproces inclusief afstemming met de externe accountant;
 • Inbreng van materie deskundigheid van naleving wet- en regelgeving mbt opstellen van de jaarrekening en administratieve processen;
 • Inbreng van kennis en ervaring op financieel- en bedrijfseconomisch gebied tbv optimalisatie van administratieve processen;
 • Voert (big) data analyses uit en rapporteert bevindingen;
 • Bouwt en onderhoud data analyse rapporten op uiteenlopen bronsystemen;
 • Deelname in (BI-tool) projecten.

Functie eisen
Om deze functie succesvol te kunnen vervullen heb je affiniteit met de doelgroep aan wie we ondersteuning en zorg bieden.

 • Daarnaast dien je te beschikken over:
 • HBO+ opleiding (bedrijfseconomie, (technische-)bedrijfskunde, accountancy, controlling)
 • meerjarige ervaring, bij voorkeur in accountancy of financiën
 • ervaring in de zorgsector is een pré
 • materiedeskundigheid omtrent:
  • Financiën en financiële processen;
  • Maandafsluitingen en opstellen/presenteren (financiële) analyse rapportages;
  • Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).
 • een transparante werkwijze en integere houding.

En je beschikt over de volgende competenties:

 • je bent analytisch
 • je bent kritisch
 • je bent samenwerkingsgericht
 • je bent klantgericht
 • je hebt veel kennis van data analyse
 • je hebt sterke affiniteit met IT en BI-tools

Ons aanbod
Voor deze uitdagende functie bieden wij in eerste instantie een dienstverband voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit worden verlengd.  De functie is gewaardeerd in schaal 65 op basis van FWG-systematiek.  

Over onsDe KwadrantGroep (KG) is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert. KG is geworteld in Friesland en met tien labels actief in zes marktsegmenten in Noord en Midden Nederland. Er werken ruim 8.000 mensen en de totale jaaromzet bedraagt ca. € 225 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Drachten. KG bestaat uit de zorgbedrijven De Friese Wouden, Palet, Elkander, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ) en maaltijdenbedrijf Van Smaak.

KG te Drachten wil een goede zorginstelling zijn. KG vindt het belangrijk om daar verantwoording over af te leggen richting klanten en andere stakeholders.

KG geeft als zorginstelling inzicht in haar zorgprestaties. Daarnaast wil KG inzicht verstrekken over haar financiële prestaties, te denken valt aan de jaarrekening en overige externe verantwoordingen.

Interesse in deze functie?
KwadrantGroep laat zich ondersteunen doorImmens Interim Management & Finance.Je kunt solliciteren via:http://www.immens.nu/voor-interim-managers/vacatures-finance-en-control/financial-controller-drachten.

Nu solliciteren