Ergotherapie

Wassen, aankleden, koken, eten, boodschappen doen, huishoudelijk werk; voorbeelden van dagelijkse handelingen die belangrijk zijn voor uw zelfstandigheid. Door een ongemak, ziekte of als u ouder wordt kunnen de meest vanzelfsprekende dingen ineens lastig worden. Ergotherapie helpt u om hiermee om te gaan. Het gaat altijd om praktische oplossingen met als doel dat u dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving kunt blijven doen.

Wat kan de ergotherapeut voor u doen?

De ergotherapeut kijkt wat u zelf nog kan en wat u belangrijk vindt. Samen met u en met eventueel een mantelzorger, stelt de ergotherapeut een plan op. Uitgangspunt hierbij is dat u alledaagse handelingen, misschien met een aanpassing, kunt blijven doen. Zelfstandig, veilig en met minder klachten. U kunt van de ergotherapeut ook advies krijgen over het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.

Kwaliteit

De ergotherapeuten zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van Ergotherapie Nederland.

Kosten

De basisverzekering van elke zorgverzekeraar vergoedt 10 uren ergotherapie per kalenderjaar. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie. De kosten voor ergotherapie vallen onder het eigen risico.

Aanvragen

Een verwijzing voor een ergotherapeut is niet nodig, u kunt rechtstreeks contact met ons opnemen. Neem hiervoor contact op met ons Klant Advies Centrum. Dit kan telefonisch via 088 512 70 00 of per email klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl.