Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Eerste Proeftuin Dementie & Dementieverhalenbank.nl

1 maart 2015

Een betere leefwereld voor mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen. Dat is het doel van de proeftuin. In de proeftuin brengen we wetenschappelijke kennis en de praktijkervaring van alledag samen. De kennis van de onderzoeksgroep Long-term Care and Dementia van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van hoogleraar Anne-Mei The wordt getoetst aan de ervaringen uit de praktijk van de KwadrantGroep – en andersom.

Start Verhalenbank
Luisteren, observeren, delen. Om antwoord te vinden op de vraag hoe we in een nieuwe maatschappelijke realiteit de zorg beter kunnen organiseren, begint de Proeftuin Dementie met het luisteren naar en observeren van mensen met dementie, hun verzorgers en de wereld waarin ze leven. Deze verhalen deelt de Proeftuin in de Dementie Verhalenbank. De stem van de cliënt komt tot uiting in deze unieke verhalen.

Nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen
Door patronen te herkennen in de verhalen van mensen met dementie bieden ze de mogelijkheid nieuwe inzichten en daarmee oplossingsrichtingen te genereren voor vraagstukken rondom de verschillende levensfasen van mensen met dementie. Ze bieden tevens een opening om contact te maken en bekendheid te geven aan praktische suggesties voor het leven met dementie. Dit landelijke platform,www.dementieverhalenbank.nl, is daarmee een innovatief concept om de dialoog tussen theoretische kennis en de dagelijkse zorgpraktijk vorm te geven. De verhalenbank is eind januari 2015 gestart.

Opening expositie  "In de beperking toont zich de meester"
Een richtinggevende visie van de Proeftuin Dementie is dat de kunst van het ouder worden met dementie mede draait om een andere kijk op beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Mensen vinden veelal geen kwaliteit van leven door zicht te richten op hun problemen, maar door te zoeken naar hun mogelijkheden. Gerard Smit laat zien hoe dat kan. Na een leven als wetenschapper kreeg hij te maken met dementie. In zijn nieuwe mentale realiteit ontdekte hij ook een nieuwe zingeving: schilderen.

Primeur
De komende jaren zullen er verspreid over Nederland een aantal Proeftuinen Dementie worden opgericht. Friesland heeft met de lancering van de eerste Proeftuin Dementie de landelijke primeur.

Meer weten?
Neemt u contact op met:
Liz Cramer, telefoon 06 100 442 88 of e-mail naar liz.cramer@friesewouden.nl
of ga naar www.dementieverhalenbank.nl

« Terug naar overzicht