Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Coronavirus

Hoe gaat KwadrantGroep om met het coronavirus? 
KwadrantGroep doet er alles aan om medewerkers, cliënten en bewoners te beschermen tegen het coronavirus en veilige zorg te bieden. Daarvoor hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld.

Coronazorg in de thuiszorg 
In de thuiszorg hebben we de speciale coronaroutes waarin alleen cliënten verpleegd worden die (een verdenking van) het coronavirus hebben. Deze cliënten worden door een vast team van thuiszorgmedewerkers verpleegd. Deze medewerkers gebruiken persoonsbeschermende middelen zoals een mondneusmasker, brillen, schorten en handschoenen om zichzelf en anderen te beschermen.

Coronazorg in de huishoudelijke hulp
Ook bij KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp kunnen we een coronaroute starten, dit is nog niet nodig geweest. 

Coronazorg in onze locaties
Bewoners die verdacht worden van het coronavirus willen we zolang mogelijk in hun eigen appartement geïsoleerd verplegen. Zodra een bewoner positief getest is, plaatsen we de bewoner over naar een corona verpleegafdeling in Berchhiem in Burgum of Parkhoven in Leeuwarden. Dit doen we vooral om medebewoners en medewerkers te beschermen tegen besmetting en een grote uitbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Deze afdelingen zijn afgescheiden van de rest van de ruimtes binnen de locatie en hebben een vaste groep medewerkers. Zo wordt voorkomen dat meer bewoners besmet raken. Op deze afdelingen is ook plek voor cliënten met corona die thuis wonen en waarbij het thuis (tijdelijk) niet meer lukt.

Persoonsbeschermende middelen, zoals mondneusmaskers  
Bij persoonsbeschermende middelen zoals mondneusmaskers, handschoenen, brillen en schorten volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we bij verdenkingen of besmettingen beschermende middelen dragen. Ondanks de landelijke schaarste hebben onze (thuiszorg)teams en de huishoudelijke hulpen voldoende materialen beschikbaar om de richtlijnen van de RIVM goed te kunnen volgen. 

Testen zorgmedewerkers 
GGD Fryslân regelt voor onze regio het testen van zorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen. Er is voldoende capaciteit om te testen. 

Wat kunt u doen? 
Onze bewoners missen ongetwijfeld hun familie en bezoek. Andersom mist u hen waarschijnlijk net zo. Gelukkig is er nu beperkt bezoek weer mogelijk. Daarnaast kunt u nog steeds iets betekenen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen of via de post contact leggen. Stoepkrijttekeningen van kinderen stellen we ook op prijs, of een concert of ander optreden. Stem dit van te voren wel af met de locatie. Op deze manier blijft er sociaal contact bestaan. Dat is belangrijk voor onze bewoners. 

De spontane acties van mensen en organisaties voor kwetsbare ouderen in onze locaties zijn hartverwarmend; het laat zien dat we er niet alleen voor staan!

Onder de kopjes aan de linkerzijde staat meer informatie over onze maatregelen en richtlijnen.

Bekijk je de website via je mobiel? Ga dan menu en klik op het corona kopje op het plusje.