Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Cliëntenraad

Als cliënt van een van de zorgmerken van de KwadrantGroep, kunt u meepraten over het beleid. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad
De cliëntenraad van een zorglocatie of thuiszorg, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in een bepaald gebied. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het management van de zorglocatie of thuiszorg moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad
In de Centrale Cliëntenraad van de KwadrantGroep komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt diverse keren per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal eenmaal per jaar sluiten leden van de Raad van Toezicht van de KwadrantGroep daarbij aan. Onderstaand kunt u het laatste jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad downloaden.

Downloads