Casemanager Dementie

Ben jij onze nieuwe Casemanager Dementie?

Bij De Friese Wouden is de vacature ontstaan van Casemanager Dementievoor gemiddeld 24 uur in de week in de regio’s Smallingerland, Ooststellingwerf en Opsterland.

Over de functie
De rol van de Casemanager richt zich op zorgproblemen en hulpvragen van de cliënt en/of mantelzorgers, die het gevolg zijn van dementie. De Casemanager zal de cliënt en zijn omgeving actief in de tijd volgen en gericht zijn op alle aspecten van zorg (zorgprogramma dementie). Hij/zij beweegt zich in het spanningsveld tussen autonomie van de cliënt en de goede zorg; tussen bescherming van privacy en bemoeizorg.

Als Casemanager Dementie:

 • Ben je het centrale aanspreekpunt voor de cliënt, zijn of haar partner en eventuele andere mantelzorgers van de persoon met dementie.
 • Ben je het aanspreekpunt voor zorgbegeleiders van de cliënt en algemene vraagbaak voor iedereen met vragen over (de zorg rondom) dementie.
 • Geef je algemene voorlichting aan betrokkenen met betrekking tot het ziektebeeld.
 • Ondersteun je waar nodig.
 • Vertaal je de hulpvraag in een specifieke zorgvraag: er wordt bekeken welke hulp of zorg nodig is; wanneer er andere hulpverleners betrokken zijn stem je de onderlinge werkzaamheden en de te bieden begeleiding op elkaar af.
 • Heb je een goede kennis van de sociale kaart.

Belangrijkste kerntaken zijn:

Begeleiden en ondersteunen cliënt en mantelzorger

 • Opbouwen van een vertrouwensband met cliënt en naasten.
 • Psychosociale ondersteuning bieden aan de cliënt en naasten aangaande alle facetten van de dementie.
 • Ruime verpleegkundige ervaring t.a.v. de co-morbiditeit bij geriatrische syndromen en dementie.
 • Ondersteunen van de mantelzorger bij het signaleren van sociaal-emotionele problemen en de wijze van hantering van ziekte en beperking.

Afstemmen en bemiddelen

 • Inventariseren en verzamelen van cliëntgegevens.
 • Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor de gewenste zorg.
 • Contacten onderhouden met andere zorgverleners om tot een goede afstemming te komen.
 • Organiseren van overleg tussen en met de verschillende zorgverleners en behandelaars die bij de cliënt betrokken zijn.

Coördineren en bewaken

 • Het regelen van contacten met noodzakelijke of gewenste hulpverleners.
 • Diverse activiteiten op elkaar afstemmen.
 • Zicht houden op behalen doelstellingen, zo nodig activiteiten van anderen bijsturen.
 • Helicopterview; beargumenteerde afwegingen maken in soms strijdige belangen van de cliënt, zijn mantelzorger, familieleden en professionele zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn.

Evalueren

 • Gegevens verzamelen, ook bij andere zorgverleners. Op basis hiervan stand van zaken in kaart brengen.
 • Bij veranderingen zorgen voor aanpassingen.

Ontwikkeling casemanagement

 • Een bijdrage leveren aan de functie casemanagement dementie binnen- en buiten de organisatie.

Jouw profiel

 • Je hebt een duidelijke en heldere visie op de bijdrage van de Casemanager dementie aan de ervaren kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.
 • Je bent in het bezit van een HBO-V diploma, bij voorkeur aangevuld met de opleiding Casemanagement dementie van Gerion of je bent bereid de opleiding te volgen.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar praktijkervaring met de doelgroep.
 • Je hebt ruime kennis van de sociale kaart in het werkgebied.
 • Je bent bekend met relevante regelgeving en protocollen.
 • Je bent flexibel, innovatief, enthousiast en beschikt over goede contactuele eigenschappen, kortom, je bent een echte ‘verbinder’.

Over ons
De Friese Wouden
biedt in iedere fase van het leven zorg en ondersteuning. Van huishoudelijke hulp tot volledige verzorging, verpleging en specialistische zorg. Thuis of in één van onze woonzorgcentra. We werken in zelforganiserende teams onder regie van onze cliënten. We trekken hierbij samen op met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals, maar ook met lokale netwerkorganisaties. We vinden het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Ons aanbod
Wij bieden je een boeiende functie in een klein team, met volop ruimte voor eigen initiatief. De functie is ingedeeld in FWG 50. De cao VVT is van toepassing. De functie is in eerste instantie voor een jaar met de mogelijkheid van verlenging en een vast contract.

Interesse
Spreekt dit je aan? Solliciteer danvóór 23 maart 2018online op deze vacature via onderstaande button en stuur je CV en motivatiebrief mee.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 27 maart 2018.

Wil je eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Minke v.d. Veen, Regiomanager, op telefoonnummer 06-109 174 59.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang. Medewerkers van de KwadrantGroep worden beschouwd als interne kandidaat. We verzoeken je in je brief duidelijk te vermelden dat je werkzaam bent bij één van de organisaties van de KwadrantGroep.

Nu solliciteren